FAALİYET ALANLARIMIZ

Kurum içi Girişimcilik ve İnovasyon

İş Modeli Oluşturma ve Uygulama

MVP Oluşturma

Yalın Girişim

Yatırım Süreci ve Statup Fonlama

Pazarlama

KPI (Anahtar Performans Göstergeleri) Takibi

Google Analytics

Takım Yönetimi